mobile_menu_on.png
mobile_search_on.png

2. koncertmester/SECOND CONCERTMASTER


(English below)


AALBORG SYMFONIORKESTER

Chefdirigent: Joshua Weilerstein

Æresdirigent: Michael Schønwandt

Kunstnerisk chef: Tecwyn Evans

har følgende ledige stilling:Konkurrencedato:

Torsdag den 13. juni 2024

Ansøgningsfrist: 

Mandag den 27. maj 2024


Konkurrenceopgaver og orkesterstemmer:

Materialet vil være tilgængeligt senest d. 18. april 2024 

Konkurrencen finder sted i Musikkens Hus, Aalborg. 


Konkurrenceopgaver og orkesterstemmer


TILMELD DIG HER


Alle ansøgere bliver automatisk inviteret til konkurrencen.


Konkurrencedagens forløb:


1.runde

1.sats med kadence fra ÉN af følgende violinkoncerter

Mozart: Violin Koncert nr.4 KV218 

Mozart: Violin Koncert nr.5 KV219

+ Orkesteruddrag


2.runde

1. sats fra ÈN af følgende violinkoncerter

Brahms

Sibelius

Tjajkovskij

Beethoven

+ Orkesteruddrag


3.runde

Kammermusik  

En akkompagnatør bliver stillet til rådighed, og klaveret bliver stemt til 442 Hz.


Tilmelding finder sted online på aalborgsymfoni.dk. Der skal ikke fremsendes kopier af eksamenspapirer, diplomer, anbefalinger eller fotos.


AALBORG SYMFONIORKESTER

Musikkens Plads 1, DK-9000 Aalborg

Att: Anders M. Christensen

E-mail: amc@aalborgsymfoni.dk

Tlf. +45 60 20 35 52

____________________________________________


AALBORG SYMPHONY ORCHESTRA

Chief conductor: Joshua Weilerstein

Conductor Emeritus: Michael Schønwandt  

Artistic Director: Tecwyn Evans 

Announces the following vacancy:Audition: 

Thursday, June 13th  2024     

Application deadline:

May 27th 2024


The audition repertoire and orchestral excerpts:

The material will be available not later than April 18th 2024.

The auditions will take place in Musikkens Hus, Aalborg.


The audition repertoire and orchestral excerpts


APPLY HERE


All candidates are automatically invited to the audition.


Audition Program:


First round: 

1st movement with cadenza from one of the following:

Mozart: Violin Concerto no.4 KV218 

Mozart: Violin Concerto no.5 KV219

+ Orchestral excerpts


2nd Round

First movement of one of following concertos:

Brahms 

Sibelius 

Tchaikovsky

Beethoven

+ Orchestral excerpts


Third round:

Chamber music 

An accompanist will be provided. A=442Hz


To apply for the audition, please complete the online application form here: aalborgsymfoni.dk/jobs

Please do not send us any of the following documents: Copies of certificates, diplomas, recommendations or photos. 

Aalborg Symphony Orchestra has its home in Musikkenshus, Aalborg. It employs 65 permanent musicians. Salaries and conditions of employment are in accordance with standard contracts for musicians in Danish regional orchestras. Aalborg Symphony Orchestra has no age limit for applicants and is an Equal Opportunity Employer. 


Contact Information:

Aalborg Symphony Orchestra

Musikkens Plads 1, DK-9000 Aalborg

Att: Anders M. Christensen

Email: amc@aalborgsymfoni.dk

Phone: (+45) 60 20 35 52