mobile_menu_on.png
mobile_search_on.png

Michael Slavensky Dahl, Næstformand


Næstformand Michael Slavensky Dahl, født 1974, udpeget af den siddende bestyrelse. 

Indtrådt som næstformand i bestyrelsen for Aalborg Symfoniorkester den 19. marts 2024. Perioden udløber ved udgangen af 2025.

Michael er uddannet cand.oecon., PhD og er til daglig professor på Aalborg Universitet og NHH Norges Handelshøyskole, hvor han forsker og underviser i strategi, innovation og iværksætteri.

Michael har erfaring fra en række bestyrelser i fonde og selskaber, bl.a. Spar Nord Fonden, NOVI Innovation, Tænketanken EQUALIS og Rigmor Nielsens Fond.

Michael har været formand for Spar Nord Fonden siden 2017 og for Musikkens Hus bestyrelse siden 2024.