mobile_menu_on.png
mobile_search_on.png

 Aalborg, maj 2020

Ny kunstnerisk chef i Aalborg Symfoniorkester


tecwyn_web

Musikchef Tecwyn Evans tiltrådte den 1. august 2020 som ny, kunstnerisk chef i Aalborg Symfoniorkester.

Musikkens Hus kunne for nyligt fejre seks års fødselsdag, og meget er sket, siden koncerthuset slog dørene op for første gang. De seneste år er aktivitetsniveauet flerdoblet, og pr. 1. januar 2020 blev Musikkens Hus organisatorisk sammenlagt med Aalborg Symfoniorkester, der siden 2014 har haft fast base i koncerthuset. Den historiske sammenlægning omfatter blandt andet en enstrenget ledelse på tværs af de to institutioner, som nu styrkes yderligere med ansættelsen af 48-årige Tecwyn Evans, der tiltræder som ny, kunstnerisk chef i Aalborg Symfoniorkester.

- Med Tecwyn Evans som ny, kunstnerisk chef har vi nu fundet en stærk kandidat, og jeg føler mig overbevist om, at han vil komplementere den øvrige ledelse i den videre udvikling af Aalborg Symfoniorkester. Tecwyn Evans har en rigtig spændende profil med mange års værdifuld erfaring inden for branchen både nationalt og internationalt, og jeg er slet ikke i tvivl om, at han er det helt rigtige match, forklarer Lasse Rich Henningsen, der er adm. direktør i Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus.

Siden 2018 har Tecwyn Evans haft titlen som musikchef i Den Jyske Opera og har tidligere blandt andet været Stellvertretender Chefdirigent ved Graz Opera samt lektor i Ensemble Conducting på University of Auckland. Med sin nye titel som kunstnerisk chef skal Tecwyn Evans indgå i et tæt samarbejde med den øvrige ledelse i Aalborg Symfoniorkester og sikre den kunstneriske udvikling i orkestret samt beskæftige sig med koncerthusets klassiske musikprogram.

- Aalborg Symfoniorkester er et meget anerkendt orkester med et højt kunstnerisk niveau, og jeg ser frem til at blive en del af en spændende organisation og at kunne bidrage med den erfaring, jeg har opbygget gennem årene, lyder det fra Tecwyn Evans.

Tecwyn Evans tiltræder stillingen som kunstnerisk chef den 1. august 2020.


Aalborg, januar 2020

AALBORG SYMFONIORKESTER OG MUSIKKENS HUS I HISTORISK SAMARBEJDE 

noder

Bestyrelserne i henholdsvis Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus har enstemmigt vedtaget en organisatorisk sammenlægning. Det er første gang i Danmark, at koncerthus og landsdelsorkester på den måde integreres.  

Den selvejende institution Aalborg Symfoniorkester og den erhvervsdrivende fond Musikkens Hus skal fra 1. januar 2020 have en enstrenget ledelse og være fælles om alle medarbejderfunktioner. Det er resultatet af længere tids drøftelser samt fem kommissoriers arbejde i foråret 2019:


- Der hersker ingen tvivl om, at Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus de seneste fem år er blevet dybt afhængige af hinanden, og et grundigt forarbejde har vist, at begge enheder vil kunne styrkes gennem et intensiveret samarbejde, forklarer bestyrelsesformand Christen Obel fra Musikkens Hus og fortsætter: - Nu tager vi et historisk skridt og etablerer et enstrenget samarbejde på tværs af de to institutioner.


Begge bestyrelser har enstemmigt vedtaget de ambitiøse ændringer efter oplæg fra de to institutioners ledelser:  


- Aalborg Symfoniorkesters DNA er skabt gennem 75 år, hvilket giver en grundig erfaring og ro. Musikkens Hus har bare fem år på bagen, men har vist en høj grad af dynamik og fleksibilitet. Det er årsagen til, at vi supplerer hinanden godt, og at vi sammen kan mønstre fornyet styrke, forklarer bestyrelsesformand Inge Nesgaard fra Aalborg Symfoniorkester.


I praksis bibeholdes de to juridiske enheder, der fremover skal betragtes som søstervirksomheder med identiske eller tilnærmelsesvis identiske bestyrelser og ledelser. Adm. direktør Lasse Rich Henningsen, kunstnerisk chef Jeppe Uggerhøj samt økonomichef Rasmus Bundgaard fra Musikkens Hus indtræder pr. 1. januar 2020 i Aalborg Symfoniorkesters ledelse sammen med orkestrets nuværende souschef Anders Majlund Christensen, der bliver orkestermanager. Herudover skal der rekrutteres en ny chefdirigent, der ligeledes bliver en del af Aalborg Symfoniorkesters ledelse. Alle øvrige funktioner tænkes i det hele taget så fælles som muligt: 


- Vi har arbejdet med planerne igennem en længere periode, og alle er gået objektivt til opgaven med henblik på at afdække fordele og ulemper. I dag står vi med en relativ entydig konklusion, der siger, at både medarbejdere, kunstnerisk kvalitet, hus, publikum, sponsorer og samfundet som helhed vinder ved det her. Det er en ret udbredt model i eksempelvis Sverige, og jeg gætter på, at den også vil blive mere udbredt andre steder i de kommende år. Det skyldes blandt andet, at de kunstneriske ambitioner og forventninger stiger i kombination med et øget fokus på at sikre publikumsgrundlaget. Derfor kan koncerthuse og orkestre med fordel indtænke et tættere samarbejde, og vi går gerne foran, forklarer adm. direktør Lasse Rich Henningsen.


Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester vil tilsammen stå for flere end 300 koncerter om året. Sammenlægningen får virkning fra 1. januar 2020, og i de kommende måneder skal de to institutioner arbejde videre med detailplanlægningen.