mobile_menu_on.png
mobile_search_on.png

Aalborg, juni 2024


Rikke Mølgaard bliver konstitueret direktør i musikkens hus


rikkemoelgaard_sh


En enig bestyrelse har peget på Rikke Mølgaard som konstitueret direktør for Musikkens Hus i den kommende periode. Rikke Mølgaard skal sideløbende med ansvaret som marketing- og kommunikationsdirektør varetage ledelsen af Musikkens Hus, Aalborg Symfoniorkester og Restaurant Fauna i et tæt samarbejde med den øvrige ledelse i huset og orkestret.


Mandag den 10. juni 2024 offentliggjorde Musikkens Hus, at mangeårig direktør Lasse Rich Henningsen har valgt at søge nye udfordringer. Bestyrelsen i henholdsvis Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester har efterfølgende arbejdet på at udpege en konstitueret direktør for perioden frem til, at en permanent direktør for huset, restauranten og orkestret kan tiltræde. Enige bestyrelser har peget på marketing- og kommunikationsdirektør Rikke Mølgaard som det oplagte valg til posten som konstitueret direktør i den kommende periode. Rikke Mølgaard har nu takket ja til opgaven:


- Vi kan nu med glæde meddele, at en samlet bestyrelse har peget på Rikke Mølgaard som konstitueret direktør i Musikkens Hus, Aalborg Symfoniorkester og Restaurant Fauna i den kommende periode, og vi er glade for, at hun har takket ja til opgaven, siger bestyrelsesformand i Musikkens Hus, Michael Slavensky Dahl og fortsætter:


- Rikke har solid erfaring i rollen som leder og direktør og har i mere end 20 år arbejdet med strategi og kundeorienteret og markedsdrevet forretningsudvikling for blandt andre Tivoli i København og Aalborg Lufthavn samt i forbindelse med en række bestyrelsesposter. Det seneste halve år er hun desuden blevet en central og samlende figur i Musikkens Hus, og hun har blandt andet stået i spidsen for det omfattende strategiarbejde, der netop er blevet præsenteret, og som skal sætte retningen og rammen for Musikkens Hus, Aalborg Symfoniorkester og Restaurant Fauna i fremtiden.


Bestyrelsesformand i Aalborg Symfoniorkester Inge Nesgaard bekræfter den enstemmige beslutning og udtrykker ligeledes glæde over, at Rikke Mølgaard vil tage opgaven i de kommende måneder. Hovedpersonen selv går ydmygt til opgaven og fremhæver, at det bliver en holdindsats sammen med den øvrige ledelse og alle medarbejdere:


- Jeg er beæret over, at bestyrelserne har peget på mig, og jeg går først og fremmest ydmygt til opgaven. Vi har de seneste måneder arbejdet med en ny strategi, og den skal vi nu i gang med at implementere. Den indebærer blandt andet, at vi skal have en stærkere position både regionalt og nationalt samt en bæredygtig forretning. Vi har en masse berigende oplevelser at byde på, og det skal vi i fællesskab være endnu bedre til at sætte fokus på. Som et samlet hus, siger Rikke Mølgaard.


Hun tilføjer, at der fremover vil være øget fokus på et styrket samarbejde på tværs af Musikkens Hus, Aalborg Symfoniorkester og Restaurant Fauna, så alle arbejder i samme retning. 


Bestyrelserne i Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester har nu indledt arbejdet med at finde en ny, permanent direktør til huset og orkestret. Michael Slavensky Dahl og Inge Nesgaard forventer, at en ny direktør kan tiltræde senest i starten af det nye år.


For yderligere information, kontakt venligst:

  • Presseservice: Sanne Nørbjerg, Publicity, tlf. dir: 23 43 00 44 og sanne@publicity.dkAalborg, juni 2024

Musikkens Hus skal have ny direktør


Mangeårig direktør i Musikkens Hus, Lasse Rich Henningsen, har efter grundig overvejelse valgt at opsige sin stilling som direktør i Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester. De to kulturinstitutioner er på vej ind i en ny strategifase, og Lasse Rich Henningsen ser det som en god anledning til at give depechen videre og indlede et nyt kapitel i sin karriere.


Ledelse og bestyrelser i Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester har det seneste halve år arbejdet på at udforme en ny strategi for huset og orkestret. Strategien er netop blevet vedtaget og er den 5. juni fremlagt for alle medarbejdere i huset.


Direktør gennem 12 år, Lasse Rich Henningsen, har efter grundig overvejelse valgt at opsige sin stilling som direktør for huset og orkestret:


- Musikkens Hus har været et af de mest spændende kapitler i min karriere, og det er naturligvis med vemod, at jeg nu har valgt at give depechen videre. Jeg er enormt stolt over de resultater, jeg har været med til at skabe sammen med husets og orkestrets fantastiske medarbejdere – både regionalt og i Norden, siger Lasse Rich Henningsen og fortsætter:


- Vi har vedtaget en klar strategi for fremtiden, og alle vores virksomheder står stærkere end nogensinde før. Det gælder både Musikkens Hus, orkestret, restauranten, Turnerende Produktioner m.v. Det er jeg taknemmelig for, men jeg er samtidig af den overbevisning, at den nye strategi er en god anledning for mig til at indlede et nyt kapitel. Jeg er 47 år og har været leder de seneste 26 år. Nu vil jeg glæde mig til en kort timeout, inden jeg med stor energi vil kaste mig over at indfri mindst en af to jobdrømme, som jeg har haft i mange år.


Lasse Rich Henningsen siger desuden, at han ikke ønsker at afholde en decideret afskedsreception, da fokus bør rettes mod husets fortsatte drift og implementering af den nye strategi. Opsigelsen er modtaget med beklagelse hos bestyrelserne i Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester:


- Det er hævet over enhver tvivl, at vi skylder Lasse Rich Henningsen en stor tak for de resultater, han har skabt, og den enorme indsats han har lagt i at bygge Musikkens Hus op fra bunden. Han blev ansat som den første to år før husets åbning, og har gennem de sidste 12 år være med til at sikre, at huset er blevet et kulturelt flagskib både i Nordjylland og i Danmark. Det er noget ganske særligt at kunne opbygge så stærkt et hus på det kunstneriske og kommercielle plan. Det er om noget Lasses fortjeneste i samspil med husets og orkesterets mange dygtige medarbejdere, siger bestyrelsesformand i Musikkens Hus, Michael Slavensky Dahl.


Han siger supplerende, at de to bestyrelser nu indleder arbejdet med at finde en ny direktør. På den korte bane vil en ny direktør for Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester blive konstitueret, og dette forventes offentliggjort inden for få dage. Senere i denne måned vil bestyrelserne desuden offentliggøre den nye strategi for huset.


For yderligere information, kontakt venligst:

• Presseservice: Esben Lind, Publicity, tlf. dir: 2514 5816 og esben@publicity.dk
 Aalborg, maj 2020

Ny kunstnerisk chef i Aalborg Symfoniorkester


tecwyn_web

Musikchef Tecwyn Evans tiltrådte den 1. august 2020 som ny, kunstnerisk chef i Aalborg Symfoniorkester.

Musikkens Hus kunne for nyligt fejre seks års fødselsdag, og meget er sket, siden koncerthuset slog dørene op for første gang. De seneste år er aktivitetsniveauet flerdoblet, og pr. 1. januar 2020 blev Musikkens Hus organisatorisk sammenlagt med Aalborg Symfoniorkester, der siden 2014 har haft fast base i koncerthuset. Den historiske sammenlægning omfatter blandt andet en enstrenget ledelse på tværs af de to institutioner, som nu styrkes yderligere med ansættelsen af 48-årige Tecwyn Evans, der tiltræder som ny, kunstnerisk chef i Aalborg Symfoniorkester.

- Med Tecwyn Evans som ny, kunstnerisk chef har vi nu fundet en stærk kandidat, og jeg føler mig overbevist om, at han vil komplementere den øvrige ledelse i den videre udvikling af Aalborg Symfoniorkester. Tecwyn Evans har en rigtig spændende profil med mange års værdifuld erfaring inden for branchen både nationalt og internationalt, og jeg er slet ikke i tvivl om, at han er det helt rigtige match, forklarer Lasse Rich Henningsen, der er adm. direktør i Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus.

Siden 2018 har Tecwyn Evans haft titlen som musikchef i Den Jyske Opera og har tidligere blandt andet været Stellvertretender Chefdirigent ved Graz Opera samt lektor i Ensemble Conducting på University of Auckland. Med sin nye titel som kunstnerisk chef skal Tecwyn Evans indgå i et tæt samarbejde med den øvrige ledelse i Aalborg Symfoniorkester og sikre den kunstneriske udvikling i orkestret samt beskæftige sig med koncerthusets klassiske musikprogram.

- Aalborg Symfoniorkester er et meget anerkendt orkester med et højt kunstnerisk niveau, og jeg ser frem til at blive en del af en spændende organisation og at kunne bidrage med den erfaring, jeg har opbygget gennem årene, lyder det fra Tecwyn Evans.

Tecwyn Evans tiltræder stillingen som kunstnerisk chef den 1. august 2020.


Aalborg, januar 2020

AALBORG SYMFONIORKESTER OG MUSIKKENS HUS I HISTORISK SAMARBEJDE 

noder

Bestyrelserne i henholdsvis Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus har enstemmigt vedtaget en organisatorisk sammenlægning. Det er første gang i Danmark, at koncerthus og landsdelsorkester på den måde integreres.  

Den selvejende institution Aalborg Symfoniorkester og den erhvervsdrivende fond Musikkens Hus skal fra 1. januar 2020 have en enstrenget ledelse og være fælles om alle medarbejderfunktioner. Det er resultatet af længere tids drøftelser samt fem kommissoriers arbejde i foråret 2019:


- Der hersker ingen tvivl om, at Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus de seneste fem år er blevet dybt afhængige af hinanden, og et grundigt forarbejde har vist, at begge enheder vil kunne styrkes gennem et intensiveret samarbejde, forklarer bestyrelsesformand Christen Obel fra Musikkens Hus og fortsætter: - Nu tager vi et historisk skridt og etablerer et enstrenget samarbejde på tværs af de to institutioner.


Begge bestyrelser har enstemmigt vedtaget de ambitiøse ændringer efter oplæg fra de to institutioners ledelser:  


- Aalborg Symfoniorkesters DNA er skabt gennem 75 år, hvilket giver en grundig erfaring og ro. Musikkens Hus har bare fem år på bagen, men har vist en høj grad af dynamik og fleksibilitet. Det er årsagen til, at vi supplerer hinanden godt, og at vi sammen kan mønstre fornyet styrke, forklarer bestyrelsesformand Inge Nesgaard fra Aalborg Symfoniorkester.


I praksis bibeholdes de to juridiske enheder, der fremover skal betragtes som søstervirksomheder med identiske eller tilnærmelsesvis identiske bestyrelser og ledelser. Adm. direktør Lasse Rich Henningsen, kunstnerisk chef Jeppe Uggerhøj samt økonomichef Rasmus Bundgaard fra Musikkens Hus indtræder pr. 1. januar 2020 i Aalborg Symfoniorkesters ledelse sammen med orkestrets nuværende souschef Anders Majlund Christensen, der bliver orkestermanager. Herudover skal der rekrutteres en ny chefdirigent, der ligeledes bliver en del af Aalborg Symfoniorkesters ledelse. Alle øvrige funktioner tænkes i det hele taget så fælles som muligt: 


- Vi har arbejdet med planerne igennem en længere periode, og alle er gået objektivt til opgaven med henblik på at afdække fordele og ulemper. I dag står vi med en relativ entydig konklusion, der siger, at både medarbejdere, kunstnerisk kvalitet, hus, publikum, sponsorer og samfundet som helhed vinder ved det her. Det er en ret udbredt model i eksempelvis Sverige, og jeg gætter på, at den også vil blive mere udbredt andre steder i de kommende år. Det skyldes blandt andet, at de kunstneriske ambitioner og forventninger stiger i kombination med et øget fokus på at sikre publikumsgrundlaget. Derfor kan koncerthuse og orkestre med fordel indtænke et tættere samarbejde, og vi går gerne foran, forklarer adm. direktør Lasse Rich Henningsen.


Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester vil tilsammen stå for flere end 300 koncerter om året. Sammenlægningen får virkning fra 1. januar 2020, og i de kommende måneder skal de to institutioner arbejde videre med detailplanlægningen.