mobile_menu_on.png
mobile_search_on.png

Inge Nesgaard, bestyrelsesformand


Bestyrelsesformand Inge Nesgaard, født i 1954, udpeget af Aalborg Kommune.


Indtrådt som medlem i bestyrelsen for Aalborg Symfoniorkester den 1. januar 2014, genvalgt i 2017 og 2021 som formand. Perioden udløber ved udgangen af 2025.


I 1978 blev Inge for første gang valgt for socialdemokratiet til Aalborg Byråd. Hun stoppede sin karriere i byrådet i 1993 efter at have været rådmand for området skole, fritid og kultur i 8 år.

Inge har erfaring fra mange kulturelle bestyrelser både lokalt og på landsplan, bl.a. var hun i 10 år formand for lokale- og anlægsfonden og bestyrelsesmedlem i foreningen ”De danske kulturbestyrelser.”