mobile_menu_on.png
mobile_search_on.png

AALBORG SYMFONIORKESTER

Chefdirigent: Joshua Weilerstein

Æresdirigent: Michael Schønwandt

Kunstnerisk chef: Tecwyn Evans

har følgende ledige stilling:


2.solo fagot med pligt til oprykning og kontrafagot


Aalborg Symfoniorkester har tre fagotstillinger. 

De primære opgaver i denne stilling er som 2. fagot med oprykningspligt til 1. fagot. Det er nødvendigt, at der i stillingen, også er pligt til kontrafagot, både af hensyn til kunstnerisk planlægning og ud fra et grupperotationsperspektiv. 

Hovedansvaret for kontrafagotten ligger i 3. fagotstillingen. Der vil ikke være noget kontrafagotkrav til konkurrencen. Det vil først blive inkluderet i prøveperioden for den vindende kandidat.


Konkurrencedato:

Torsdag den 15. februar 2024


Konkurrenceopgaver og orkesterstemmer:

Materialet vil være tilgængeligt senest d. 14 december 2023. 


Ansøgningsfrister: 

Tirsdag den 30. januar 2024


Konkurrencen finder sted i Musikkens Hus, Aalborg. 


TILMELD DIG HER


Alle ansøgere bliver automatisk inviteret til konkurrencen.


Konkurrencedagens forløb:


1.runde

Mozart Fagotkoncert 

1. sats, fra start t.o.m. takt 97 

2. sats, fra start t.o.m. takt 26

plus Orkesteruddrag 


2.runde 

Saint-Saëns Sonate 

2. sats, fra start t.o.m. takt 111 

3. sats, fra start t.o.m. takt 35

Plus Orkesteruddrag


3.runde 

Orkesteruddrag 


Konkurrencen finder sted i Musikkens Hus, Aalborg

En akkompagnatør bliver stillet til rådighed, og klaveret bliver stemt til 442 Hz.

Tilmelding finder sted online på aalborgsymfoni.dk. Der skal ikke fremsendes kopier af eksamenspapirer, diplomer, anbefalinger eller fotos.


 

AALBORG SYMFONIORKESTER

Musikkens Plads 1, DK-9000 Aalborg

Att: Anders M. Christensen

E-mail: amc@aalborgsymfoni.dk

Tlf. +45 60 20 35 52


____________________________________________


AALBORG SYMPHONY ORCHESTRA

Chief conductor: Joshua Weilerstein

Conductor Emeritus: Michael Schønwandt  

Artistic Director: Tecwyn Evans 

Announces the following vacancy:Associate Principal Bassoon, with obligation to contrabassoon


The Aalborg Symphony Orchestra has three bassoon positions. 

The primary duties in this position are as 2nd bassoon with rotation to 1st bassoon. It may be required, both from an artistic planning and group rotation perspective that the position also includes the contrabassoon. 

The main responsibility for the contrabassoon lies in the 3rd bassoon position. There will be no contrabassoon requirement in the audition. It will first be included in the trial period of the winning candidate.Audition: 

Thursday, February 15th  2024     


The audition repertoire and orchestral excerpts:

The material will be available by December 14.


Application deadline:

January 30th, 2024


APPLY


All candidates are automatically invited to the audition.


Audition Program:


First round: 

Mozart Bassoon Concerto 

1st movement from the beginning until bar 97

2nd movement from the beginning until bar 26

plus Orchestral Excerpts


Second round:

Saint-Saëns Bassoon Sonata

2nd movement from the beginning until bar 111

3rd movement from the beginning until bar 35

plus Orchestral Excerpts


Third round:

Orchestral Excerpts 


To apply for the audition, please complete the online application form here: aalborgsymfoni.dk/jobs

The auditions will take place in Musikkens Hus, Aalborg.


An accompanist will be provided. A=442Hz


Please do not send us any of the following documents: Copies of certificates, diplomas, recommendations or photos. 


Aalborg Symphony Orchestra has its home in Musikkenshus, Aalborg. It employs 65 permanent musicians. Salaries and conditions of employment are in accordance with standard contracts for musicians in Danish regional orchestras. Aalborg Symphony Orchestra has no age limit for applicants and is an Equal Opportunity Employer. 


Contact Information:

Aalborg Symphony Orchestra
Musikkens Plads 1, DK-9000 Aalborg
Att: Anders M. Christensen
Email: amc@aalborgsymfoni.dk
Phone: (+45) 60203552