mobile_menu_on.png
mobile_search_on.png

Lars Ole Schmidt, bestyrelsesmedlem


Bestyrelsesmedlem Lars Ole Schmidt, født i 1961, udpeget af medarbejdere.

Indtrådt som bestyrelsesmedlem for Aalborg Symfoniorkester den 1. januar 2016, genvalgt i 2019.

Perioden udløber ved udgangen af 2023.

Lars Ole har studeret på Nordjysk Musikkonservatorium og været ansat i Prinsens Musikkorps i 21 år.

I 2013 blev han fastansat som trompetist i Aalborg Symfoniorkester.

Lars Ole har erfaring fra tidligere bestyrelser og fungeret som orkestres arbejdsmiljørepræsentant.