mobile_menu_on.png
mobile_search_on.png

Maja Torp Nielsen, bestyrelsesmedlem


Bestyrelsesmedlem Maja Torp Nielsen, født i 1973, udpeget af Aalborg Kommune.


Indtrådt i bestyrelsen for Aalborg Symfoniorkester den 1. januar 2022. Perioden udløber ved udgangen af 2025.


Maja er uddannet cand. scient. adm., MPG og arbejder til daglig som direktør for Brancheforeningen for æg- og sæddonation og byrådsmedlem.


Maja er tillige ekstern censor hos AAU og UCN samt bestyrelsesmedlem i Novi Science Park, Port of Aalborg, BFC Event, Aalborg Symfoniorkester og Kammaprisen (stifter).

Maja er tillige medlem af Medlem af Censorkorpset for Politik, Samfund og Globale forhold (Beskikket Censor) samt bestyrelsesmedlem i Novi Science Park, BFC Event, Musikkens Hus (næstformand) og Kammaprisen (stifter).