mobile_menu_on.png
mobile_search_on.png

Maja Torp, bestyrelsesmedlem


Bestyrelsesmedlem Maja Torp, født i 1973, udpeget af Aalborg Kommune.

Indtrådt i bestyrelsen for Aalborg Symfoniorkester den 1. januar 2022.

Perioden udløber ved udgangen af 2025.

Maja er uddannet Cand. Scient. Adm., MPG og arbejder til daglig som folketings- og byrådsmedlem.

Maja er tillige medlem af Medlem af Censorkorpset for Politik, Samfund og Globale forhold (Beskikket Censor) samt bestyrelsesmedlem i Novi Science Park, BFC Event, Musikkens Hus (næstformand) og Kammaprisen (stifter).