mobile_menu_on.png
mobile_search_on.png


Nu kan børn og unge gå til symfoniorkester

Alle børn og unge op til 25 år, der spiller et orkesterinstrument, og som bor i Region Nordjylland kan blive medlem af et nyt Aalborg Ungdomssymfoniorkester og komme til at spille klassisk musik med andre børn og unge i et stort orkester. Det bliver både muligt at spille i orkester og i en forskole til orkestret, hvis man ikke har spillet så lang tid.

Det er gratis at deltage.

Krav for deltagelse

· Man skal være under 26 år

· Man skal bo i Region Nordjylland
· Man skal spille et orkesterinstrument

Hvor og hvornår
Aalborg Ungdomssymfoniorkester prøver hver tirsdag kl. 16.30-19.30 i Musikkens Hus i Aalborg. Orkestrets forskole øver kl. 16.30-17.45. Orkestret prøver kl. 17.30-19.30.

Første prøve dag efter ferien bliver tirsdag d. 27/8 - 2024


Tilmelding

Tilmelding via Aalborg Kulturskoles hjemmeside under Musik/ Orkester & sammenspil her


Mere om dirigent Mathias Skaarup Sørensen

Mathias Skaarup Sørensen er født i 1989 i Aarhus. Han indledte sin musikalske karriere som trommeslager i Odder Garden og har siden taget en bachelor i klassisk slagtøj og en kandidat i klassisk korledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium. I dag er han dirigent for kammerkoret Ensemble Edge og kammerorkestret Bellbird, der begge formidler ny kompositionsmusik til nye publikummer. Mathias er desuden timelærer på Det Jyske Musikkonservatorium og underviser i kor- og ensembleledelse på OrkesterEfterskolen i Holstebro.

De støtter projektet
Aalborg Ungdomssymfoniorkester er et samarbejde mellem Aalborg Kulturskole, Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus. Projektet er støttet af Region Nordjylland og Statens Kunstfond.

Mere om projektet og tankerne bag
Rundt omkring på musik- og kulturskoler i hele Nordjylland sidder masser af talentfulde børn og unge, som hver især dygtiggør sig på et instrument. Nu får de mulighed for at prøve talentet af i en rigtig orkester-sammenhæng, når Aalborg Symfoniorkester i samarbejde med Aalborg Kulturskole og Musikkens Hus starter Aalborg Ungdomssymfoniorkester. Projektet er støttet af Statens Kunstfond og Region Nordjylland. Det er gratis for de unge at deltage, og der er kun få kriterier, der skal opfyldes. Alle børn og unge op til og med 25 år, der spiller et orkesterinstrument, og som bor i Region Nordjylland kan blive medlem af Aalborg Ungdomssymfoniorkester. De unge talenter skal mødes hver tirsdag i Musikkens Hus og spille under kyndig ledelse af den unge dirigent af Mathias Skaarup Sørensensen, der i år har modtaget Léonie Sonnings Talentpris på 100.000 kr.

Føler man sig ikke helt klar til et orkester – måske fordi, man ikke har spillet så længe - er det også muligt at komme i en såkaldt forskole til orkestret. Hvor det er bedst at starte, bliver vurderet af orkestrets dirigent, når børn og unge tilmelder sig. Orkestrets forskole øver kl. 16.30-17.45, og orkestret prøver kl. 17.30-19.30. Første gang bliver tirsdag 1. november 2022.

Det er første gang, at tre stærke nordjyske kulturinstitutioner går sammen om at støtte et ambitiøst, kontinuerligt spillende ungdomssymfoniorkester. Aalborg Symfoniorkester, Aalborg Kulturskole og Musikkens Hus har tilsammen både kompetencerne, erfaringen, netværket og rammerne til at sikre projektets gennemførelse på absolut højest mulige niveau. Der er således tale om en massiv indsats af talentudviklingen på det klassiske musikområde og et løft af det klassiske musikmiljø for børn og unge i hele Region Nordjylland.

Med etableringen af Aalborg Ungdomssymfoniorkester er det ambitionen at give de nordjyske børn og unge mulighed for at spille regelmæssigt i et orkester på højt niveau. Orkestret skal kendes for høj musikalsk og pædagogisk faglighed, samt for åbenhed i forhold til relevante samarbejder og udviklingsmuligheder.

”Målet er, at vi over en periode på fem år får opbygget et spillende ungdomsorkester på ca. 40 elever samt et aspirantorkester på ca. 30 elever. Vi skal skabe et talentmiljø, der er relevant og i øjenhøjde med de unge og samtidig et sted, der inspirerer og udvikler dem. Herudover skal orkestret medvirke til at genoplive den klassiske fødekæde i landsdelen, som fraværet af konservatoriets klassiske uddannelser har skabt et hul i”, forklarer Tecwyn Evans, der er kunstnerisk chef for Aalborg Symfoniorkester.

Jan Jacobsen, der er kulturskoleleder på Aalborg Kulturskole, supplerer: ”Herudover skal vi give de særligt talentfulde elever (eksempelvis MGK-elever) et sted, hvor de kan udvikle sig både som musikere og mentorer for de yngre elever, og vi skal gøre de sjældne instrumenter, der altid mangler til orkestre som disse, interessante igen.”

Projektet er forankret i Aalborg Symfoniorkester i tæt samarbejde med Aalborg Kulturskole, der bidrager med ressourcer til konceptudvikling, projektledelse samt undervisningstimer. Musikkens Hus bidrager med at stille øve- og koncertfaciliteter til rådighed.

De støtter orkestret
Region Nordjylland har støttet projektet med 250.000 kr., og Statens Kunstfond bidrager med yderligere 100.000 kr. Musikkens Hus stiller lokaler til rådighed for orkestrets prøver.


Stockfoto til ungdomssymf